Instrukcja Dotycząca Filmowania i Fotografowania w Czasie Liturgii dla Diecezji Kieleckiej


Ogłoszenia Intencje mszalne Przygotowanie do I Komunii św. Aktualności Przygotowanie do Bierzmowania Cmentarz Parafialny Zarządzenia Biskupa Kieleckiego Polecane strony GRUPY PARAFIALNE: Grono Przyjaciół Seminarium Koła Różańcowe Koło Misyjne Krąg Biblijny Liturgiczna Służba Ołtarza (LSO) Poradnictwo Rodzinne Rycerstwo Niepokalanej ATRAKCJE TURYSTYCZNE TUMLIN W OBIEKTYWIE
Licznik odwiedzin:

                      Kielce, dnia 23 października 2018 r.

Nr OA – 96/18

 

Instrukcja  dotycząca  Filmowania i Fotografowania w czasie liturgii dla diecezji kieleckiej

 

Filmowanie i fotografowanie w kościele podczas uroczystości religijnych musi się dokonywać w sposób godny i dyskretny, z największą czcią i szacunkiem dla liturgii oraz z zachowaniem ściśle określonych zasad i norm.

1.     Do fotografowania i filmowania w czasie liturgii może być dopuszczona w Diecezji Kieleckiej jedynie ta osoba, która przed rozpoczęciem celebry przedstawi ważną akredytację wystawioną przez Kurię Diecezjalną w Kielcach lub inną  kompetentną władzę kościelną.

2.     Pozwolenie na fotografowanie lub filmowanie w czasie celebracji liturgicznej wymaga każdorazowej zgody miejscowego księdza proboszcza lub administratora. Fotografowie i kamerzyści powinni  zgłosić się do osoby odpowiedzialnej przynajmniej na dwa tygodnie przez wydarzeniem, w którym będzie pełnił czynności.

3.     Proboszcz lub administrator parafii jest osobą odpowiedzialną, z którą należy ustalić wszystkie szczegóły związane z miejscem i sposobem wykonywania swojej pracy.

4.     Osoby upoważnione do fotografowania lub filmowania podczas czynności liturgicznych powinny być odpowiednio tj. godnie ubrane.

5.     Zarówno fotograf, jak i kamerzysta nie mają prawa zajmować miejsca w prezbiterium przeznaczonym dla clebracji.

6.     Wykluczone jest ustawianie w prezbiterium dodatkowych źródeł oświetlenia skierowanych w stronę zgromadzenia lub rażących wzrok osób bezpośrednio biorących udział w czynnościach sakramentalnych.

7.     Należy ograniczać do minimum ruchy związane z obsługą sprzętu tak, aby nie rozpraszać uwagi uczestników liturgii.

8.     Nie wolno fotografować wnętrza kościoła i jego wyposażenia w czasie celebracji liturgicznych.

9.     W przypadku braku poszanowania powyższych zasad i przyjętych ustaleń ksiądz proboszcz lub administrator parafii może odmówić fotografom lub operatorom prawa wykonywania ich pracy w kościele.

10. Nie dopełnienie czasu zgłoszenia fotografa lub kamerzysty wskazanego w powyższym dokumencie skutkuje bezwzględnym zakazem możliwości pełnienia czynności.

11. W sytuacji nieprzestrzegania powyższych norm i zasad przez fotografów i kamerzystów, ksiądz proboszcz lub administrator parafii jest proszony o powiadomienie Kurii Diecezjalnej w Kielcach o zaistniałym fakcie.

 

 

                                                                                              † Jan Piotrowski                                                                                                                   BISKUP KIELECKI

           Ks. Mirosław Kowalski

          DYREKTOR WYDZIAŁU

             LITURGICZNEGO