Rycerstwo Niepokalanej


Pielgrzymka: Święta Lipka - Wilno - Troki Ogłoszenia Intencje mszalne Przygotowanie do I Komunii św. Aktualności Przygotowanie do Bierzmowania Cmentarz Parafialny Zarządzenia Biskupa Kieleckiego Polecane strony GRUPY PARAFIALNE: Grono Przyjaciół Seminarium Koła Różańcowe Koło Misyjne Krąg Biblijny Liturgiczna Służba Ołtarza (LSO) Poradnictwo Rodzinne Rycerstwo Niepokalanej ATRAKCJE TURYSTYCZNE TUMLIN W OBIEKTYWIE
Licznik odwiedzin:

 RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

 

Cel, środki i warunki Rycerstwa Niepokalanej

CEL MI:

Celem Rycerstwa Niepokalanej jest: jak największa chwała Boża przez nawrócenie wszystkich, aby z pomocą Niepokalanej doszli jak najprędzej do uznania Boga i Jego prawa oraz do jedności z Kościołem, i przez uświęcenie wszystkich i każdego z osobna na podobieństwo Niepokalanej.

Św. Maksymilian o celu MI pisał:

·        ”Naszym pierwszorzędnym celem jest zawsze nawrócenie i uświęcenie dusz, czyli zdobycie ich dla Niepokalanej, miłość ku wszystkim duszom, nawet masonów i heretyków”.

·    „Celem MI jest starać się o nawrócenie grzeszników, niekatolików i uświęcenie wszystkich, czyli miłość ku wszystkim bez względu na różnicę wiary i narodowości, by im przybliżyć szczęście, które daje zbliżenie się do Boga, pierwszego źródła wszelkiego szczęścia; praktyczne umiłowanie Boga, czyli uświęcenie”.

·        „Rycerstwo Niepokalanej, to całość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa”.

·        „Ostatecznym celem MI jest chwała Boża i to nie tylko większa chwała Boża, ale jak największa”.

·        „Cel Rycerstwa Nie pokalanej: podbić dla Niej jak najwięcej dusz, bo gdzie Ona zakróluje, tam wnet umysły jaśnieją, serca oczyszczają się z grzechu, a szczęście prawdziwe, czyste, święte, płynące z Najświętszego Serca Jezusowego zagości”.

 

ŚRODKI MI:

1. Odmawiać codziennie akt strzelisty do Niepokalanej: ,,O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie".

2. Wykorzystywać dla sprawy Niepokalanej wszystkie środki godziwe, na jakie pozwala stan, warunki i okoliczności. Najskuteczniejsze środki - to modlitwa, pokuta i świadectwo chrześcijańskiego życia.

3. Zaleca się rozpowszechnianie Cudownego Medalika Niepokalanej.

Św. Maksymilian o pisał:

Znak zewnętrzny wewnętrznego oddania się [Niepokalanej], to Cudowny Medalik…, który Ona sama objawiła [27 listopada 1830 r. w Paryżu św. Katarzynie Laboruré] i nosić poleciła. W sprawie nawrócenia i uświęcenia dusz środkiem może być tylko Boża łaska, a tę modlitwą sprowadzać trzeba. Toteż na pierwszym miejscu pomiędzy środkami widnieje akt strzelisty, który Niepokalana sama podała przy objawieniu Cudownego Medalika: O Maryjo bez grzechu poczęta…”

WARUNKI MI:

1. Oddać się całkowicie Niepokalanej jako narzędzie w Jej macierzyńskich rękach.

2. Nosić Cudowny Medalik.

3. Wpisać się do księgi Rycerstwa w siedzibie kanonicznie założonej.

 

Rycerstwo Niepokalanej w Tumlinie

Rycerstwo Niepokalanej w Tumlinie, w sposób kanoniczny, zostało założone w roku 1991, przez brata Innocentego Wójcika (świadka życia św. Maksymiliana Kolbe) przy okazji odbywających się w Tumlinie kolonii „LATO z BOGIEM” dla dzieci zorganizowanych z inicjatywy Zofii Brachy z Kielc. Do Rycerstwa przyjętych zostało wówczas kilkadziesiąt osób. Przyjęte zostały dzieci uczestniczące w koloniach oraz osoby z ich rodzin i osoby współpracujące przy organizacji kolonii.

Do Rycerstwa zostały także przyjęte dzieci uczestniczące w koloniach organizowanych przez Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej MI Diecezji Kieleckiej w następnych latach, a także osoby uczestniczące w pielgrzymkach  do Niepokalanowa.

W parafii Tumlin Rycerstwo Niepokalanej prowadzi Różaniec wynagradzający zniewagi Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwsze soboty miesiąca, zamawiając intencję mszalną. Prowadzi także Drogę Krzyżową w Wielki Piątek.

Uczestniczy aktywnie w organizowanych przez Stowarzyszenie Rycerstwa Niepokalanej MI Diecezji Kieleckiej adoracjach „JERYCHO RÓŻAŃCOWE”; czuwaniach modlitewnych w intencji kapłanów i powołań kapłańskich (drugi czwartek miesiąca w kościele pw. Św. Trójcy w Kielcach), comiesięcznych dniach skupienia w Kielcach, pielgrzymkach do Niepokalanowa.

 

Spotkanie opłatkowe Rycerzy i Rycerek Niepokalanej - 5.01.2014 >>> GALERIA

 

ADRES:

Ośrodek Narodowy MI, Niepokalanów, 96-515 Teresin, tel. 46 864 22 39

 

W naszej parafii odpowiedzialnym za Rycerstwo Niepokalanej jest p. Antoni Garstka.